COM’ON Cluj-Napoca în finala Galei Tineretului din România

Proiectul COM’ON Cluj-Napoca a fost nominalizat ca și finalist în Gala Tineretului din România în categoria Participarea tinerilor în comunitate. COM’ON Cluj-Napoca a ieșit finalist împreună cu alte două proiecte din 57 de aplicații. Rezultatele concursului vor fi anunțate în data de 13 noiembrie 2016 la Timișoara, Capitala Tineretului din România în cadrul Galei Tineretului din România.

comon-cluj-napoca

Gala Tineretului din România este un eveniment care își propune să recunoască meritele tuturor celor implicați în proiecte și inițiative cu și pentru tineri din România. Acest eveniment este inițiat și organizat de Ministerul Tineretului și Sportului.

COM’ON Cluj-Napoca (Buget Participativ de Tineret) a luat naștere în contextul faptului că Municipiul Cluj-Napoca a fost Capitala Europeană a Tineretului în anul 2015. Proiectul a venit ca și o inovare socială care adresa mai multe aspecte ale participării tinerilor în comunitatea urbană: participarea lor în cadrul unor grupuri informale, contribuția lor activă la viața societății și nu în ultimul rând participarea lor în luarea deciziilor printr-un mecanism de democrație participativă directă.

Ediția inițială din 2015 a proiectului a mobilizat peste 750 de tineri, prin 248 de grupuri informale, care au propus 437 de inițiative eligibile, acestea fiind votate de 18.782 de persoane care au acordat un număr total de 48.609 voturi. Toate aceste cifre au fost peste estimările inițiale. Proiectul a creat de asemenea un model de susținere financiară a unor grupuri informale din fonduri publice și de participare a acestor grupuri în programe tematice anuale cum a fost Cluj-Napoca 2015, Capitala Europeană a Tineretului.

Toate cele 117 inițiative sprijinite din fondurile publice precum și cele 25 de inițiative care au reușit să mobilizeze fonduri din comunitate prin campanii de mobilizare a acestor resurse au fost în fapt implementate chiar de tinerii care s-au constituit în grupuri informale. Partenerii implicați în demers, inclusiv Fundația Comunitară Cluj (care nu a fost inițial parte a proiectului EEA Grants) au avut rolul de a crea cadrul necesar derulării mecanismului de bugetare participativă și mai apoi de implementare efectivă a inițiativelor.

Proiectul a reușit să demonstreze cum parteneriate și mecanisme de co-finanțare pot lua o formă practică: cum pot instituții publice să co-finanțeze proiecte finanțate de EEA Grants, cum o bancă poate oferi linie de credit pentru pre-finanțarea grupurilor informale, și cum alți parteneri pot fi mobilizați pentru a co-finanța sursele venite din bugetul public.

Inițiativele COM’ON Cluj-Napoca’16

Com’ON Cluj-Napoca ’16 continuă experiența primei ediții din 2015. Com’ON Cluj-Napoca ’16 este realizat pe baza unui parteneriat format între Fundația Comunitară Cluj și Grupul PONT. Partenerii demersului sunt, de asemenea, Primăria și Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca, Asociația Cluj-Napoca 2021 Capitala Europeană a Culturii și Federația SHARE Cluj-Napoca. Aceste parteneriate servesc conectarea acestei inițiative cu demersurile de anvergură în derulare la nivelul Municipiului Cluj-Napoca.

Din cele 161 de proiecte propuse de tineri și votate de comunitatea clujeană, 68 de inițiative au câștigat finanțare, din care 5 sunt inițiative propuse de către grupuri informale de tinere ce aparțin unor categorii defavorizate. Inițiativele sunt în curs de implementare, iar acestea vor vi realizate până în data de 30 noiembrie 2016. Calendarul evenimentelor poate fi consultat pe website-ul proiectului: http://comoncluj.ro/evenimente

Leave a Reply

Loading...
Top