Fonduri europene de aproximativ 700 de milioane de lei, câştigate de UBB

Valoarea totală a banilor europeni din fonduri structurale atrasă de Universitatea “Babeş-Bolyai” a ajunge la aproape 683 milioane de lei, arată universitatea. Contribuţia UBB-ului la cele 81 de proiecte finanţate din fonduri europene câştigate ajunge la mai puţin de cinci milioane de lei.

Proiectele, depuse şi declarate câştigătoare în cadrul Programelor Operaţionale Sectoriale Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE), Mediu, precum şi în cadrul Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PO DCA) şi Programului Operaţional Regional (POR), urmăresc creşterea gradului de ocupare în domeniul de specializare studiat pentru studenţii din învăţământul superior, creşterea relevanţei curriculum-ului universitar în raport cu cerinţele pieţei muncii, îmbunătăţirea serviciilor de orientare şi consiliere profesională oferite în cadrul universităţii pentru facilitarea tranziţiei de la educaţie la piaţa muncii, creşterea adaptabilităţii tinerilor absolvenţi la cerinţele pieţei muncii şi la cerinţele specifice locului de muncă, valorizarea cooperării între mediul universitar şi întreprinderi sau agenţi economici în vederea dezvoltării de programe de învăţare prin muncă şi îmbunătăţirea calităţii programelor doctorale şi implicit a formării viitorilor cercetători în cadrul ciclului de studii universitare de doctorat prin dezvoltarea unui instrument informaţional care să structureze atât oferta de cercetare doctorală căt şi necesităţile de cercetare ale mediului socio-economic.

Totodată, potrivit UBB, cu aceşti bani ar urma să fie dezvoltate competenţele de predare, proiectare, organizare şi evaluare a activităţilor didactice, iar parcul “Iuliu Haţieganu” va fi reabilitat.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top