Nouă drumuri județene vor fi reabilitate prin PIDU

Consiliul Județean Cluj a întreprins demersurile necesare pentru modernizarea unui număr de nouă drumuri județene din Zona Metropolitană Cluj și care, prin decizia Comitetului de Management pentru coordonarea instrumentelor structurale, pot fi finanțate în baza Planului Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU) pentru polul de creștere Cluj-Napoca.

drum judetean 109c

Astfel, cele nouă drumuri judeţene finanţate prin PIDU sunt următoarele:

– DJ 107 R Filea de Jos – Săcel km 21+350 – km 28+650

– DJ L Floreşti – Mănăstirea Tăuţi km 0+000 – km 3+500

– DJ V Cluj – Pădureni – Satu Lung – Giula km 2+930 – km 15+390

– DJ 109 D Sic – Coasta – Vişea – Gădălin km 17+100 – km 26+880

– DJ 103 G Aiton – Gheorgheni km 48+887 – km 53+567

– DJ 109 A Chinteni – Vultureni km 10+190 – km 27+200

– DJ 109 S Giula – Borşa – DJ 109 km 10+600 – km 14+320

– DJ 109 Răscruci – Borşa – Vultureni km 0+000 – km 22+100

– DJ 161 Gădălin – Bonţida – DN 1C km 0+000 – km 17+000

Întreaga documentaţie tehnică aferentă acestor nouă drumuri judeţene, respectiv contractele de servicii, expertizele tehnice, studiile geotehnice, studiile de trafic, studiile DALI, proiectele tehnice, au fost depuse de către gestionarul acestui proiect – Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Cluj, la Consiliul Judeţean Cluj (Comisia Tehnico-Economică) pentru aprobare.

“Ca o continuare a proiectului de reabilitare a DJ109C care traversează localitatea Fizeşu Gherlii, finalizat în data de 11 august, am iniţiat demersurile pentru modernizarea, prin fonduri europene, a nu mai puţin de nouă drumuri judeţene, în lungime totală de aproximativ 90 de km, aflate în Zona Metropolitană Cluj-Napoca. Există fondurile necesare pentru această investiţie, depinde doar de noi să ne mişcăm cât mai repede astfel încât termenul limită de finalizare a execuţiei lucrărilor să nu depăşească data de 31 decembrie 2015”, a declarat Mihai Seplecan.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top