Semnare contractului de execuţie a lucrărilor de modernizare a infrastructurii de acces în zona turistică Răchiţele – Prislop – Ic Ponor

Consiliul Judeţean Cluj va semna luni, 8 iunie, contractul de execuție a lucrărilor de modernizare a infrastructurii de acces în zona turistică Răchițele – Prislop – Ic Ponor.

infrastructura de acces în zona turistică Răchiţele - Prislop - Ic Ponor

Documentația de atribuire a contractului care vizează proiectarea şi execuţia restului de lucrări la proiectul “Modernizarea infrastructurii de acces în zona turistică Răchițele – Prislop – Ic Ponor”, a fost validată de către Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (ANRMAP).

În urma licitației electronice, oferta declarată câştigătoare a contractului de achiziţie publică având ca obiect rest de execuţie lucrări pentru acest obiectiv a fost cea depusă de asocierea Drumuri şi Poduri Judeţene Cluj SA – SC Cridov SRL, cu o propunere financiară de 13.324.190,24 lei, fără TVA.

Comunicările rezultatelor pentru procedura de licitație au fost transmise ofertanților în data de 20.05.2015, iar ultima zi de depunere a contestațiilor a fost 02.06.2015. Nu a fost înregistrată nicio contestație în termenul stabilit.

În aceste condiții, contractul va fi semnat de reprezentanții Consiliului Județean Cluj, ai Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Privat a județului Cluj și ai câștigătorului licitației contractului de execuție a lucrărilor, respectiv Asocierea Drumuri şi Poduri Judeţene Cluj SA – SC Cridov SRL.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top