Tabere pentru tineri cu nevoi sociale și pentru tineri cu diferite dizabilități

Conform normelor Metodologice în vigoare, Ministerul Tineretului și Sportului a aprobat pentru anul 2014 următoarele locuri pentru tinerii cu nevoi sociale, dar și pentru tinerii cu dizabilități:

tabere sociale

– 100 de locuri pentru desfășurarea de tabere sociale pe perioada vacanței de vară 2014;
– 40 de locuri pentru desfășurarea de tabere pentru persoane cu dizabilități pe perioada vacanței de vară 2014.

Beneficiarii taberelor sociale vor fi doar copiii și tinerii care beneficiază de o măsură de protecție specială, instituită conform legii nr. 272/ 2004, privind protecția și promovarea drepturilor copilului.

Daca numărul elevilor care pot participa la aceste tabere este mai mare decât numărul locurilor aprobate, elevii vor fi selectați în ordinea descrescătoare a mediilor generale din ultimul an școlar încheiat. Prioritate vor avea elevii care nu au mai beneficiat niciodată de o tabără socială.

Dosarele vor fi centralizate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, care le va transmite spre aprobare Direcției Județene pentru Sport și Tineret Constanța până la data de 04.07.2014.

Ce trebuie sa conțina dosarele:

Hotărârea Comisiei pentru Protecția Copilului său sentința judecătorească prin care s-a instituit măsura de protecție specială;

Adeverința care atestă calitatea de elev în învățământul de Stat.

Taberele pentru persoanele cu dizabilități:

Dosarele vor conține:

– Cererea pentru acordarea unui loc de tabără gratuit pentru persoana cu handicap (cererea poate fi depusă și de către părinte sau reprezentantul legal al persoanei cu handicap, cât și de un reprezentant al unității de învățământ de care aparține);
– Copie după documentul care atestă gradul de handicap, cu mențiunea Ť conform cu originalul ť, semnată;
– Adeverința emisă de unitatea de învățământ care atestă încadrarea într-o formă de învățământ.

Persoanele cu handicap care nu au mai beneficiat de un astfel de program vor avea prioritate la selecție.

Dosarele de candidatură se depun la sediul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Constanța (strada Ion Bănescu nr. 2, Constanța), în perioada 18 — 30 iunie 2014, urmând a fi centralizate, verificate și aprobate în limita locurilor disponibile.

Metodologia completă de acordare a taberelor sociale și a celor pentru persoane cu handicap se găsește pe site-ul www.dsjconstanta.ro Tineret — Oferta Turistică — Tabere Gratuite 2014.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Loading...
Top