8 decembrie – Ziua Constituţiei României

Pe 8 decembrie 1991 a fost adopotată legea fundamentală a statului român, Constituţia României, care reglementează, printre altele, principiile generale de organizare a statului, drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor și autoritățile publice fundamentale. Actuala Constituție a României a fost adoptată în ședința Adunării Constituante din 21 noiembrie 1991 și

Top