Licitaţia pentru selectarea operatorilor de colectare şi transport al deşeurilor intră în line dreaptă

Marţi, 24 aprilie 2018, la sediul Consiliului Judeţean Cluj a avut loc şedinţa Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) Eco-Metropolitan Cluj, entitate constituită în scopul organizării şi gestionării în comun a serviciului de salubrizare a localităţilor din judeţul Cluj. "Ceea ce urmărim este ca până la începutul lunii iulie

Cantitatea de gunoaie din județul Cluj poate fi redusă cu 58%

La prima şedinţă a Consiliului Consultativ pe tema gestionării deşeurilor în județul Cluj au fost identificate următoarele soluţii: separarea deşeurilor la sursă pe trei fracţii (biodegradabil, reciclabil, rezidual), colectarea separată a acestor deşeuri, în zile diferite, implementarea sistemului PAYT (plăteşti-pentru-cât-arunci), tratarea fracţiei biodegradabile colectate separat, prin compostare şi/sau digestie anaerobă

Top