Cantitatea de gunoaie din județul Cluj poate fi redusă cu 58%

La prima şedinţă a Consiliului Consultativ pe tema gestionării deşeurilor în județul Cluj au fost identificate următoarele soluţii: separarea deşeurilor la sursă pe trei fracţii (biodegradabil, reciclabil, rezidual), colectarea separată a acestor deşeuri, în zile diferite, implementarea sistemului PAYT (plăteşti-pentru-cât-arunci), tratarea fracţiei biodegradabile colectate separat, prin compostare şi/sau digestie anaerobă

Top