Universitatea Tehnica Cluj a primit calficativul “Grad de incredere ridicat” din partea ARACIS

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca a fost evaluată recent de experţii Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS). În urma evaluării, UTCN a primit calificativul "Grad de încredere ridicat". Prin aceasta evaluare externa, scopul a fost de a identifica şi certifica măsura în care sunt respectate cerinţele normative obligatorii,

Top