Universitatea Tehnica Cluj a primit calficativul „Grad de incredere ridicat” din partea ARACIS

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca a fost evaluată recent de experţii Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS). În urma evaluării, UTCN a primit calificativul „Grad de încredere…