Consiliul Județean Cluj scoate două posturi de „consilier” la concurs

Consiliul Județean Cluj organizează un „concurs de recrutare” pentru ocuparea a două funcții publice de execuție, vacante, de CONSILIER, clasa I, gradul profesional SUPERIOR și de CONSILIER, clasa I, gradul profesional PRINCIPAL la Serviciul Managementul Proiectelor din cadrul Direcției Dezvoltare și Investiții.

Concursul de recrutate va avea loc în data de 02.05.2022 ora 10:00 – proba scrisă, la sediul Consiliului Județean Cluj din Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 106, Tel/Fax: 0372640025. Iar durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

La concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcțiilor publice, vacante, menționate mai sus poate participa orice persoană care îndeplinește condițiile generale prevăzute de lege și condițiile specifice stabilite pentru ocuparea funcțiilor publice.

Dosarul de înscriere la concursul de recrutare se depune în termen de 20 zile calendaristice de la data publicării anunțului, respectiv în perioada 24.03.2022-12.04.2022 de luni până joi orele 8-15 și vineri orele 8-12 la sediul Consiliului Județean Cluj, Calea Dorobanților nr. 106 la Serviciul Resurse Umane, camera 305.

Condiţii generale pentru participarea la concurs:

Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
• are cetăţenia română şi domiciliul în România;
• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
• are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
• are capacitate deplină de exerciţiu;
• este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
• îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
• îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
• nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
• nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
• nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
• nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Concursul de recrutare constă în următoarele probe:

  1. selecţia dosarelor de înscriere, în perioada 13.04.2022-19.04.2022, în cadrul căreia comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs;
  2. proba suplimentară de testare a competențelor lingvistice, nivel mediu în data de 26.04.2022 ora 10.00, în baza art. 47 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare, la sediul Consiliului Județean Cluj din Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 106;
  3. proba suplimentară de testare a competențelor specifice în domeniul tehnologiei informației, nivel mediu în data de 28.04.2022 ora 10.00, în baza art. 47 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare, la sediul Consiliului Județean Cluj din Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 106;
  4. susținerea probei scrise, în data de 02.05.2022, ora 10:00 la sediul Consiliului Județean Cluj din Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 106 în cadrul căreia se testează cunoștințele teoretice necesare ocupării funcției publice;
  5. susținerea probei de interviu, în termenul prevăzut de 56 alin. (1) din H.G. 611/2008, în cadrul căruia se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor.

Mai multe detalii despre acest concurs se regăsesc pe https://cjcluj.ro/concurs/concurs-de-recrutare-in-data-de-02-05-2022/?fbclid=IwAR2oSKUoraIZlvbEuTvqmk4b8iZk8S_DRJoMNFMPm0x4pZn83gfi-uZNz7s

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.