Licitaţia pentru selectarea operatorilor de colectare şi transport al deşeurilor intră în line dreaptă

Marţi, 24 aprilie 2018, la sediul Consiliului Judeţean Cluj a avut loc şedinţa Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) Eco-Metropolitan Cluj, entitate constituită în scopul organizării şi gestionării în comun a serviciului de salubrizare a localităţilor din judeţul Cluj.

„Ceea ce urmărim este ca până la începutul lunii iulie să finalizăm întreaga documentaţie de atribuire vizând colectarea şi transportul gunoaielor şi să demarăm efectiv licitaţia. În paralel, compartimentele de resort ale Consiliului Judeţean lucrează la pregătirea celei de-a doua licitaţii în vederea asigurării funcţionalităţii depline a viitorului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor, cea referitoare la operarea Centrului de deşeuri”, a declarat Marius Mînzat, preşedintele ADI Eco-Metropolitan Cluj şi vicepreşedinte al forului administrativ judeţean.

În cadrul şedinţei conduse de preşedintele ADI, domnul Marius Mînzat, şi la care au participat primarii sau reprezentanţii celor 81 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţ, un punct important pe ordinea de zi l-a constituit discutarea Studiului de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare, de către ADI Eco-Metropolitan, a gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor pe raza judeţului.

În acest context, au fost analizate o serie de aspecte referitoare la cadrul legal în baza căruia se vor încheia contractele de concesiune cu operatorii interesaţi, categoriile de deşeuri care se vor colecta, modalitatea efectivă de colectare, frecvenţa de colectare, precum şi sistemul de tarifare recomandat. S-a avut, astfel, în vedere, evidenţierea particularităţilor dintre zonele rurale şi cele urbane referitoare la activitatea de colectare separată a deşeurilor astfel încât aceasta să fie, pe de o parte, practică şi eficientă pentru clienţii deserviţi, şi, pe de altă parte, rentabilă din punct de vedere financiar pentru operatorii economici care vor obţine delegarea gestiunii serviciului. În urma discuţiilor purtate s-a convenit asupra unui termen de trei săptămâni în care toate primăriile din judeţ să transmită ADI Eco-Metropolitan propriile sugestii de ajustare a prevederilor Studiului de oportunitate astfel încât acesta să corespundă necesităţilor fiecărei comunităţi în parte.

Tot în acest context a fost prezentat Regulamentul serviciului de salubrizare, document ce este parte integrantă a documentaţiei de atribuire vizând delegarea gestiunii activităţii de colectare şi transport al deşeurilor.

Alte aspecte abordate în cadrul şedinţei au vizat aprobarea situaţiilor financiar/bugetare ale ADI Eco-Metropolitan Cluj, fiind, totodată, trecute în revistă principalele activităţi derulate până în prezent în contextul pregătirii licitaţiei ce va desemna operatorii de colectare şi transport al deşeurilor la Centrele de transfer, respectiv la celula 1 a Centrului Management Integrat al Deşeurilor, la momentul finalizării proiectului S.M.I.D.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.