Universitatea Tehnica Cluj a primit calficativul „Grad de incredere ridicat” din partea ARACIS

UTCNUniversitatea Tehnică din Cluj-Napoca a fost evaluată recent de experţii Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS). În urma evaluării, UTCN a primit calificativul „Grad de încredere ridicat”.

Prin aceasta evaluare externa, scopul a fost de a identifica şi certifica măsura în care sunt respectate cerinţele normative obligatorii, standardele şi indicatorii de performanţă privind calitatea procesului de predare – învăţare, inclusiv contribuţia cercetării ştiinţifice proprii, în vederea asigurării calităţii educaţiei.

Potrivit reprezentanţilor UTCN, universitatea desfăşoară 97 de programe de studii universitare de licenţă, 94 programe de studii universitare de masterat şi gestionează 15 domenii de şcoală doctorală.

Membrii comisiei de evaluare au apreciat că Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca are un plan strategic şi organigramă coerentă, care reflectă fluxul managerial; UTCN asigură spaţii de învăţământ şi cercetare care corespund specificului său prin laboratoare didactice, centre de cercetare, săli de curs, cămine şi spaţii pentru activităţi sociale; dotarea laboratoarelor didactice și de cercetare corespunde stadiului actual de dezvoltare a cunoașterii științifice și este comparabilă cu cea din universitățile dezvoltate din Europa; cercetarea dispune de resurse financiare, logistice și umane pentru a realiza obiectivele propuse, iar valorificarea rezultatelor a fost realizată în cadru internațional.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.